Aktualni razpisi


Dosegljivi smo na telefon +38640741464 ali ne elektronski naslov ema@spanovic.si

Upravičenci:

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški:

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

 •  stroške nabave in namestitve opreme,
 •  strojev in naprav,
 •  stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,
 • licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in
 • vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Subvencija:

Kreditni pogoji

 • Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%
 • Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.
 • Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Upravičenci:

Upravičeni nameni za sofinanciranje 

 1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50% letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote.
 2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.
 3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

Pogoji za prijavo:

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Razpisana sredstva:

8.000.000 EUR

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 • stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Subvencija:

Višina subvencije

 • 35% za velika podjetja
 • 45% za srednja podjetja
 • 55% za mala in mikro podjetja. 

Višina subvencije za lahko poveča:

 • Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.
 • Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih Vzhodne Slovenije.
 • za 5 odstotnih točk za operacije na območjih Zahodne Slovenije.

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Aktualni razpisi

/

Dosegljivi smo na telefon +38640741464
ali ne elektronski naslov ema@spanovic.si


Upravičenci:

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški:

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

 •  stroške nabave in namestitve opreme,
 •  strojev in naprav,
 •  stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,
 • licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in
 • vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Subvencija:

Kreditni pogoji

 • Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%
 • Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.
 • Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Upravičenci:

Upravičeni nameni za sofinanciranje 

 1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50% letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote.
 2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.
 3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

Pogoji za prijavo:

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Razpisana sredstva:

8.000.000 EUR

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 • stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Subvencija:

Višina subvencije

 • 35% za velika podjetja
 • 45% za srednja podjetja
 • 55% za mala in mikro podjetja. 

Višina subvencije za lahko poveča:

 • Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.
 • Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih Vzhodne Slovenije.
 • za 5 odstotnih točk za operacije na območjih Zahodne Slovenije.

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Napredne in celovite računovodske rešitve


Ste nezadovoljni s storitvami vašega računovodskega servisa?

Pokličite nas, da se pogovorimo o računovodskih potrebah vašega podjetja.

Nudimo napredne in celovite rešitve, ki vam bodo olajšale poslovanje.

Reference


 • CENTERNORMA D.O.O.
 • ROBERT ROBNIK S.P.
 • JEŽICA D.O.O.
 • KOM D.O.O.
 • BOJAN DOBNIK S.P.
 • GG NOVO MESTO D.D.
 • GOZDNA D.O.O.
 • ABC BREZNIK D.O.O.
 • KOSTANJ D.O.O.
 • Srečko Rutnik s.p.
 • LM projekti d.o.o.
 • Jasna Turnšek s.p.
 • GOTI, Davorni Gostenčnik s.p.

© 2015 Pogled naprej d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec