Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Rok za oddajo: 05.09.2019

Upravičenci:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. 

UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge

Upravičeni stroški:

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

Subvencija:

Višina sofinanciranja: 

- 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija 

- 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija 

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020